Bygge helt nytt

Forespørsel kostnader

HLK Nett as plikter å tilknytte nye kunder til strømnettet. Utbygger /kunde må betale anleggsbidrag for å dekke sin del av kostnaden med å bygge nytt eller forsterke strømnettet. Anleggsbidraget er likt den faktiske kostnaden minus det til enhver tids gjeldende bunnfradrag.

Byggestrøm

Også når man bygger er det nyttig å ha strøm. Vi leier derfor ut byggestrømsskap til deg i byggeperioden ( normalt inntil 12 måneder ).

For byggestrømsskap på 63 A og 125 A medfølger stativ. Hvis du leier av våre minste skap ( inntil 35 A ) må du selv sette opp et stativ ved nærmere anvist fordelingsskap eller stolpe.

Prisliste

Kostnader

Vi setter pris på alle nye boliger og anlegg i vårt område, men fremføring av strøm er dessverre ikke gratis. Hverken for oss eller deg som utbygger. Du betaler totalkostnaden minus et bunnfradrag på kr. 30.000,-. På fagspråket kalles dette for «anleggsbidrag». Les mer om anleggsbidrag.

Når våre utmerkede montører har utført jobben vil anleggsbidraget bli sammenlignet med faktiske kostnader. Hvis du har betalt for mye vil du få betalt tilbake. Har du betalt for lite faktureres du mellomlegget.

Tilknytningsavtale

Det skal også foreligge underskrevet tilknytningsavtale som du vil få tilsendt sammen med tilbudsbrev om anleggsbidrag. Signering av denne avtalen er å betrakte som en bestilling på fremføring og tilknytning. Du er med andre ord ikke helt i mål enda. Se under: Bestill strøm nytt anlegg.

For alle nye anlegg gjelder at måler skal ut i eget skap utvendig (tilknytningsskap). Tilknytningsskap eies i sin helhet av huseier/anleggseier.

Bestill strøm nytt anlegg

Når du flytter inn i nybygd bolig/leilighet må du bestille tilkobling. Da fyller du ut skjemaet du blir sendt til når du trykker på knappen under «Bestill strøm nytt anlegg».