Om nettleie og tariffer 2017

Sikker og stabil strømforsyning er vårt hovedmål

Hva er nettleie?

Kort fortalt er nettleietariffen prisen du betaler for å få strømmen transportert/distribuert gjennom vårt linjenett fra produksjonssted (kraftverk) og frem til din bolig, hytte, bedrift eller annet anlegg som krever strøm.

Det andre elementet i din totale strømpris er kraftprisen (ofte omtalt som «strømprisen»). Denne betaler du til din kraftleverandør.

Det tredje elementet er avgifter til staten. Det er verdt å merke seg at det er nettselskapene som er pålagt å kreve disse inn gjennom nettleien. Disse fremkommer med andre ord som en del av nettleien på fakturaen din.

SE : Nettleie standard vilkår

Kan jeg velge nettselskap?

I vårt langstrakte land har ulike nettselskaper fått i oppgave av å sørge for ei sikker og stabil strømforsyning i sitt konsesjonsområde. HLK Netts konsesjonsområde er våre 8 eierkommuner (Harstad, Kvæfjord, Evenes, Gratangen, Tjeldsund, Skånland, Lødingen og Ibestad). Står du som eier av et anlegg i en av disse kommunene er det HLK Nett as som er ditt nettselskap. Man kan med andre ord ikke velge nettselskap. Du står derimot fritt til å velge kraftleverandør.

Lavere nettleie i 2017

For husholdninger er nettleien ca 11% lavere i 2017 enn året før. For en normalhusholdning (årsforbruk 20.000 kWh) betyr dette en årlig besparelse på 620 kroner.

Vi gjør oppmerksom på at forbruksavgift til staten er økt fra 16 øre/kWh i 2016 til 16,32 øre/kWh i 2017. Denne er nettselskapene pålagt å kreve inn via nettleien.

Store investeringer står foran oss

Store deler av kraftnettet vårt er aldrende. For å sikre en sikker og stabil strømforsyning også i fremtiden skal det investeres for rundt 140 milliarder de neste 10 årene. Dette kommer til å føre til økt nettleie de kommende årene.

Les mer

Nettleietariffer 2017

 • Nivå
  (nettnivå)
 • 3
 • 4/5
 • 5
 • 5
 • Kundegruppe
  (type kunde)
 • Stor næring
 • Næring**
 • Liten næring
 • Husholdning***
 • Fastbeløp
  (kr/år)
 • 7600
 • 6000
 • 2800
 • 1750
 • Effektledd
  (kr/kW/kvartal)
 • 102
 • 149
 • 5
 • 5
 • Effektledd
  (kr/kW/kvartal)
 • 3
 • 128
 • 5
 • 5
 • Energipris
  (øre/kWh)
 • 6,8
 • 9,5
 • 18,5
 • 32,12*