VIKTIG MELDING TIL KUNDER SOM ØNSKER TILKOBLET STRØM PÅ NYANLEGG/BYGGESTRØM  I SOMMER:

På grunn av ferieavvikling vil det ikke bli behandlet meldinger fra installatør i perioden 19.07.2019 til 05.08.2019. Gjelder også meldinger om midlertidige anlegg (byggestrøm/”festivalstrøm”).  I praksis betyr dette følgende:

Når installatør har ferdigmeldt et nytt anlegg – og anlegget er klart for montering av måler/tilkobling av Hålogaland Kraft, sendes ordre til montør for tilkobling. Dersom ferdigmeldingen ikke er mottatt og ferdigbehandlet internt hos HLK før 19.07.19, vil ikke tilkobling finne sted før etter 05.08.19.

Hålogaland Kraft Nett as er et datterselskap i konsernet Hålogaland Kraft as.
Hovedoppdraget er å sørge for ei stabil og sikker strømforsyning til deg og dine.
Få SMS-varsel ved måleravlesning og strømbrudd SMS- varsel
HLK_Nett_Logo
Pb 1057, 9480 Harstad. Rødbergveien 14, 9408 Harstad. Tlf. 77 04 26 26 - hlknett@hlk.no
Telefontid mandag - fredag 09:00 - 15:00. Besøkstid mandag - fredag 08:00 - 15:00
×
Responsive Menu Clicked Image
MENY