I løpet av oktober vil det foregå skogrydding av høyspent linjenett i Harstad, Gratangen, Ibestad, Kvæfjord, Skånland, Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner

Hålogaland Kraft Nett as er et datterselskap i konsernet Hålogaland Kraft as.
Hovedoppdraget er å sørge for ei stabil og sikker strømforsyning til deg og dine.