Omlegging av stikkledning

Omlegging av stikkledning

Dersom anleggseier ønsker at kabelen i luft skal legges ned i jorden er dette en kostnad som anleggseier må bære i sin helhet. Dette forutsetter at det ikke er slik økning av eksisterende effekt at Hålogaland Kraft Nett må investere i strømforsyningsanlegg utenfor boligen/hytten ol.