Ny automatisk strømmåler

Også kalt “Smart strøm” eller “AMS”

(08.10.2018) Les brev som er sendt til deg som enda ikke har fått ny måler

(01.08.2018) NVE har talt: Strømkunder må betale for manuell avlesing

(18.10.2017) NVE skjerper kravene til fritak: Sjekk presiseringene fra myndighetsorganet.

Statens strålevern (august 2017): Nye målere er IKKE helsefarlig!

Les mer om:

Ny måler innen 2019

Innen 2019 skal alle ha fått ny automatisk strømmåler. Med ny måler slipper du å lese av måleren og fakturaen blir enda mer nøyaktig fordi målerdata innhentes automatisk hver dag.

Når skifter vi din måler?

De aller fleste målerne er nå skiftet.

Vi har likevel noen som av ulike årsaker ikke har fått ny måler. Disse vil få tilpasset informasjon.

Fordeler med ny, automatisk måler

Det er mange fordeler med AMS. Med de nye målerne slipper du å lese av strømmåleren. Det går automatisk. De nye målerne er mer nøyaktige, noe som kommer alle til gode. Nettselskapet vil gjennom strømmåleren få bedre informasjon enn i dag om kundens forbruk, noe som kan bety færre investeringer i nett, og dermed en lavere strømregning på sikt. I tillegg vil strømbrudd varsles automatisk, slik at du som kunde får raskere hjelp.

Dessuten – dette er en del av den digitale framtiden, med framtidens muligheter.