Ny automatisk strømmåler

Også kalt “Smart strøm” eller “AMS”

(18.10.2017) NVE skjerper kravene til fritak: Sjekk presiseringene fra myndighetsorganet.

Er de nye målerne presise? Kontrollorgan (justervesenet) godkjenner nye målere

Statens strålevern (august 2017): Nye målere er IKKE helsefarlig!

Les mer om:

Ny måler innen 2019

Innen 2019 skal alle ha fått ny automatisk strømmåler. Med ny måler slipper du å lese av måleren og fakturaen blir enda mer nøyaktig fordi målerdata innhentes automatisk hver dag.

Når skifter vi din måler?

Sjekk utrullingsplan. Du vil bli kontaktet i god tid før vi kommer til deg. Vi starter utskiftingen våren 2017 og jobber intensivt frem mot 2019.

Dette er en stor jobb for oss, men vi satser som alltid på at dette skal oppleves som en trygg og god prosess for deg som kunde.

Hvordan vil vi informere?

Vi vil informere både bredt og fokusert. Dette betyr blant annet følgende:

  1. Informasjon via nasjonale og lokale media
  2. Informasjon via vår hjemmeside og Facebook-side
  3. Direkte kontakt mot deg som kunde med konkret informasjon til deg
  4. Booking av avtale med deg (normalt en måned eller to før selve målerbytte)
  5. Gjennomføring av målerbytte
  6. Oppfølging – er alt i orden?
  7. Eventuelt etterarbeid
  8. Takk for samarbeidet

Du skal med andre ord ikke trenge å bruke unødvendig med tid eller krefter på å bekymre deg for denne prosessen. Men det er svært fint dersom du responderer på vår kontakt med deg i denne sammenhengen når den tid kommer.

Slik at får vi avtalt tid for målerbyttet – og kan gjennomføre byttet så raskt og ukomplisert som mulig for alle parter.