Bygge, grave, rive, forandre

Ansvar

Hålogaland Kraft Nett as er ansvarlig for strømmen frem til yttervegg på ditt anlegg. Hvis du skal gjøre noe innenfor veggene må du kontakte autorisert installatør.

Hvis du derimot skal gjøre noe på utsiden av veggene der kabelen vår kommer frem til anlegget, er det viktig at du tar kontakt med oss i god tid før tiltaket. Husk at strømførende kabler er livsfarlige.

Kostnader

Kostnader i forbindelse med nødvendige utbyggingstiltak eller forbundet med flytting av anlegg må normalt dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket i form av et anleggsbidrag eller regningsarbeid.