Bygge/innrede ny leilighet i eksisterende bolig

Som å bygge nytt

Hvis du skal innrede/bygge en ny leilighet (boenhet) i en eksisterende bolig er dette å betrakte som en ny boligenhet (se bygge helt nytt). I disse tilfellene så gjelder også ny norm for el.anlegg (NEK 399-1 2014).

Løsninger skal alltid konfereres med autorisert installatør.

På samme måte som når du bygger helt nytt er det nødvendig å inngå tilknytningsavtale med oss før arbeidet med fremføring av strøm starter.