Det lokale eltilsyn (DLE)

Elsikkerhet

Hva og hvorfor?

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet og er underlagt Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

Nettselskapet, som via sitt elnett transporterer kraft til forbruker, er pålagt å ha en kontrollfunksjon for oppfølging av elektriske installasjoner.
Denne lovpålagte oppgaven er gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennom tildelt konsesjon.
DLE er kontrollorganet som skal ivareta denne oppgaven i alle nettselskap.

Hvem?

Finn-Arild Berge, Harstad (konstituert leder)
Telefon: 911 86 262
E-post: finn-arild.berge@hlk.no

Kurt Svein Larsen, Grovfjord
Telefon: 911 75 179
E-post: kurt.larsen@hlk.no