Meld inn feil/se driftsmeldinger

Strømbrudd hjemme hos deg?

Før du tar kontakt med oss kan du selv gjøre en enkel sjekk for å finne ut om strømbruddet skyldes en feil i strømnettet eller en feil i ditt eget hus.

Et planlagt strømbrudd?

Alle planlagte strømbrudd varsles på hensiktsmessig måte ref nettleiavtalen § 8. Som hovedregel betyr det SMS.

 

Har naboen strøm?

Er flere hus uten strøm, ligger feilen sannsynligvis hos Hålogaland Kraft Nett. Gjelder det et stort område, vet vi som regel om det. Har du hørt smell eller sett glimt eller røyk, er vi takknemlig om du ringer vår feilmeldingstelefon – 77 04 26 26.

Har jordfeilsbryteren slått seg ut?

Klarer du ikke å slå den på igjen, kan du skru ut/slå av alle sikringer og slå på jordfeilbryteren igjen. Så skrur du inn/slår på én og én sikring til du finner sikringskursen med feil. Nå kan du slå av eller trekke ut kontakten på alle apparater som får strøm fra denne kursen, og slå på ett og ett til du finner “synderen” – som i så tilfelle må frakobles.

Les mer om jordfeil og varsling av jordfeil.

Sjekk hovedsikringen

Skift alle, enten du har to eller tre. Har du luftledninger til huset er disse sikringene ofte plassert på loft.

Døgnbemannet vakt

Strømbrudd kan ha mange årsaker: uvær, lynnedslag, teknisk feil eller uhell ved graving. Hålogaland Kraft Nett AS er på vakt døgnet rundt for å gi deg strømmen tilbake dersom feil oppstår i vårt nett.

Feilmeldingstelefon for strømbrudd: 77 04 26 26. Åpningstider: 24 timer i døgnet – året rundt.

Vær oppmerksom på at det ved større hendelser kan være stor trafikk på telefon.

Følg derfor våre feilmeldingsoppdateringer her på hjemmesiden.

Husk at du kan registrere mobilnummeret på Min side for varsling om strømbrudd i ditt område rett til din mobil. 

Spenningsklager

Les mer om unormal spenning og meld inn unormale hendelser.

Spenningsklager

Kompensasjon ved strømbrudd

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt ny ordning med kompensasjon til kunder ved avbrudd i strømforsyningen som varer i mer enn 12 timer.

For avbrudd inntil 12 timer gis det ingen kompensasjon.

Les mer om kompensasjon ved strømbrudd over 12 timer.