Flytte nettanlegg, linjer, stolper eller kabler

Vil du flytte nettanlegg, linjer eller kabler?

Standard vilkår for tilknytning § 3-10 “Flytting eller fjerning av ledninger/nett” sier at slike endringer på nettanlegg kan bestilles for rekvirentens regning.

Se standard tilknytningsvilkår

Kostnader og bestilling

Hovedregelen er at flytting/endring av nettanlegg må bekostes av bestilleren som faktureres for de faktiske kostnadene som medgår. Det kan gjøres fradrag for eventuelle utsatte fremtidige reinvesteringskostnader, eventuell forsterkning eller forbedret anleggsløsning Hålogaland Kraft Nett får ved det nye anlegget.

Flytting/endring av nettanlegg er en utført tjeneste og faktureres med MVA.

Bestill tilbudsbrev for flytting av nettanlegg