Skal du grave?

Meld fra før du graver

Hvis du skal grave i jorden utenfor anlegget ditt er det svært viktig at du kontakter gravemeldingstjenesten vår. Her får du opplysninger om kabler i bakken. Husk at selv om kablene skal ligge på en bestemt dybde behøver ikke dette å stemme i hvert enkelt tilfelle. Hvis du skulle komme til å skade kablene kan dette være livsfarlig for mennesker i nærheten. Det kan også få store økonomiske konsekvenser for den som forvolder skaden.

Gravemelding

Påvisning

Dersom kartet du får tilsendt etter å ha sendt inn gravemelding viser at det er kabler eller rør der du skal grave, så bør du få utført en gratis påvisning av hvor kablene nøyaktig ligger. Av ulike årsaker kan kabler ligge i en noe annen trase enn det kartet viser. Den som mottar påvisning av kabler skal være tilstede under påvisning. I tillegg må påvisningsmerker sikres så de ikke forsvinner.

Bestilling av påvisning gjøres via vår partner, Geomatikk på tlf. 09146 eller e-post: gravemelding.trondheim@geomatikk.no.