Hva er nettleie?

Nettleie er kostnaden for å få strøm frem til huset ditt. Det er din lokale nettleverandør som eier, drifter, vedlikeholder og bygger ut strømnettet, og som får nettleien din. Staten ved NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) bestemmer årlig hvor mye inntekt alle nettselskaper i Norge skal ha. Dette danner grunnlaget for fastsettelsen av nettleien. Dersom nettleverandøren via nettleien får inn for mye penger fra kundene, oppstår det som kalles merinntekt. Nettleverandøren er da skyldig kundene penger som skal betales tilbake ved at nettleien justeres ned påfølgende år. Oppstår mindreinntekt, det vil si at nettleverandøren har tatt inn for lite nettleie fra kundene, kan nettleverandøren kreve dette inn påfølgende år ved å justere opp nettleien.

Nedjustering av nettleie i Vesterålskraft Nett AS

Bakgrunnen for nedjustert nettleie i Vesterålskraft Nett er for mye nettleie tatt inn i 2019. Grunnlaget for reduksjonen er gjengitt i pressemeldinga datert 20.03.2020 (utdrag):

«… Vesterålskraft Nett hadde en merinntekt på ca. 19,5 millioner kroner ved inngangen til 2020, det vil si at nettselskapet har tatt inn mer penger enn hva kundene skulle betalt for tidligere. Merinntekten skulle etter opprinnelig plan være tilbakebetalt innen utgangen av 2022: – Ved å tilbakebetale denne merinntekten til våre nettkunder allerede i 2020, kan vi nå bidra til å lette den økonomiske byrden for våre nettkunder, sier Halvard S. Pettersen, styreleder i Vesterålskraft Nett AS…»

Lav og stabil nettleie

Hålogaland Kraft Nett har en av Nord-Norges og Norges laveste nettleier. Til sammenligning så har Hålogaland Kraft Nett p.t. ca. 30 % lavere nettleie enn Vesterålskraft Nett. Det å opprettholde en stabil og lav nettleie over tid er viktig både for husholdninger og næringsliv. Vår strategi er at vi skal ha en stabil lav nettleie over tid, dersom vi midlertidig justerer ned nettleien i 2020 oppstår det stor ubalanse i mer- eller mindreinntekt, som igjen vil medføre oppgang i nettleie i 2021. Dette er noe vi som nettleverandør ikke ønsker, da vi ved årsskiftet er i balanse. De fleste strømkunder vil oppleve at strømregningen er betydelig lavere i år sammenlignet med i fjor. Bakgrunnen er svært lav strømpris. I tillegg går vi mot vår og sommer som tilsier lavere forbruk og lavere strømregning. Nøye overvåkning Basert på situasjonen i markedet overvåker vi imidlertid situasjonen nøye. Vi forventer at noen kunder kan få problemer med å betale strømregningen fremover. Dersom dette oppstår vil vi sammen med kunden søke å finne fleksible løsninger for å håndtere dette.

Med vennlig hilsen Hålogaland Kraft Nett AS

Sture Hellesvik Daglig leder