Hva er en AMS måler?

Fordeler for kundene, samfunnet og miljøet

Automatiske målere går også under betegnelsen “Smart Strøm” eller “AMS” (Avanserte Måling og Styringssystemer). Dette innebærer blant annet at alle husstander får en såkalt “smart måler” som registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjonen om forbruket til nettselskapet.

Hvorfor kalles dette for Smart Strøm?

Den nye teknologien er smart både for kundene, samfunnet og miljøet – derfor kaller vi det for Smart Strøm.

Vi legger tre betydninger inn i begrepet Smart Strøm:

  • Det går en strøm av informasjon både til og fra de nye målerne
  • Målerne gjør det enklere for oss å bruke strømmen smartere enn før
  • Strøm er smart for klimaet, fordi det er en av få utslippsfrie energibærere