Fordeler med AMS målere

For deg som kunde

Du slipper å lese av strømmåleren din, informasjonen går direkte til nettselskapet. Det er heller ingen fare for at noen taster inn feil forbruk, så feilkildene til fakturaen reduseres. Automatiske målere gir deg mulighet til å følge ditt eget strømforbruk tett. Du kan gå inn på Min side her på våre hjemmesider og bli oppdatert både på forbruket totalt, hvordan det varierer og på strømprisen.

Erfaring viser at det gir økt bevissthet om eget forbruk. Nettselskapene kan inngå avtaler med kundene om redusert forbruk visse perioder, som igjen kan gi kundene store sparegevinster. Resultatet er ofte at man gjør tiltak som reduserer forbruket og med det strømregningen.

For samfunnet

For samfunnet innebærer dette at forsyningssikkerheten blir høyere fordi kundene i større grad vil reagere på prissvingingene i markedet hvis det blir knapphet på strøm. Vi får et mer fleksibelt strømforbruk, noe samfunnet vil ha stor nytte av for eksempel i tørre og kalde år.

For miljøet

Dersom vi gjennom mer effektiv energibruk kan redusere bruken av fossile energikilder, vil det være bra for klimaet. Elektrisitet er blant de få CO2-frie energibærere som vi har tilgang til, derfor vil strøm være en del av fremtidens klimavennlige energiløsning.

Automatiske målere vil på sikt bli en del av Smarte Nett, hvor kundene selv kan levere hjemmeprodusert strøm ut på nettet.