Kontrollavlesning

Ikke fått ny, automatisk måler (AMS)?

Hålogaland Kraft Nett iverksetter fra uke 44 kontrollavlesning av målepunkt som ikke har fått installert fjernavlest AMS-måler. Kontrollavlesningen gjennomføres for å sikre at Hålogaland Kraft Nett avregner korrekte data.

Alle kunder med målepunkt som omfattes av kontrollen vil bli varslet enten pr SMS eller pr brev. Kunder som mottar SMS-varsling vil i neste omgang bli kontaktet av en av våre montører for nærmere avtale om tilgang til måler.

Kunder som mottar brev må selv ta kontakt pr tlf. 770 42626 for å avtale passende tidspunkt.

Hvis det avdekkes vesentlig avvik mellom innmeldt målerstand og avlesning ved kontroll vil kunde bli kontaktet.

Det vil i slik tilfeller bli aktuelt å etterfakturere/tilbakebetale for det volum som er feil avregnet. Kostnadene knyttet til kontrollavlesningen dekkes av avlesningsgebyret ( kr. 3120/år ).

Dersom man skulle ønske å bytte til AMS-måler i forbindelse med kontrollavlesningen kan dette tas opp med vår montør.

Vi ber berørte kunder tilrettelegge for en effektiv avlesning og takker samtidig for velviljen.