Om HLK Nett AS

Vi sørger for sikker og stabil strømforsyning til deg og dine.

Hålogaland Kraft Nett AS (heretter kalt HLKN) har konsesjon i 7 kommuner (Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Lødingen, Gratangen, Evenes og Tjeldsund).

HLKN utvikler, overvåker og vedlikeholder et kraftnett bestående av 1325 nettstasjoner og 16 transformatorstasjoner samt 3366 kilometer kraftnett (lav- og høyspenningslinjer samt jord- og sjøkabler). Brutto energiforbruk i konsesjonsområdet ligger normalt mellom 650 og 700 GWh.

Døgnet rundt sørger HLKNs medarbeidere for at nettet til enhver tid forsyner om lag 25.000 kunder med stabil strøm (ca 26.500 målepunkt). Tilrettelegging for samfunnsutvikling gjennom investeringer i kraftnettet og opplæring i elsikkerhet er også sentrale områder for HLKN, som pr. februar 2019 har 60 ansatte.

HLKN har sitt hovedkontor i Harstad og er et heleid datterselskap av Hålogaland Kraft AS.

Konsernet Hålogaland Kraft AS er et av Nord-Norges største energikonsern med hovedkontor i Harstad og har 105 medarbeidere.

Konsernets strategi er fundamentert i et tydelig fokus på kjernevirksomhetene – fornybar kraftproduksjon (HLK Produksjon as), kraftdistribusjon (HLK Nett as), sluttbrukersalg (HLK Kunde as) og bredbånd (HLK Bredbånd as).