Ledige stillinger

Hålogaland Kraft AS er et regionalt kraft- og bredbåndsselskap som ønsker å lyse opp og forenkle kundenes hverdag med nyttige, trygge og moderne produkter og tjenester. Nyskapning, samfunnsengasjement, kundeorientering og en god infrastruktur skal sikre en sterk markedsposisjon i områdene vi opererer i. Selskapet er eid av 6 kommuner og har drøye 50.000 kunder fordelt på nett, strøm og bredbånd. Hovedkontoret er i Harstad.

Hålogaland Kraft Nett AS er et datterselskap av Hålogaland Kraft AS. Selskapet er sentralt plassert i en region i sterk vekst. Selskapet har 26 500 nettkunder med en årlig kraftomsetning på ca. 660 GWh. I nettvirksomheten er det 60 ansatte. Nettvirksomheten er i endring og står foran flere store investeringer.