Ledige stillinger

Hålogaland Kraft AS er et regionalt kraft- og bredbåndsselskap som ønsker å lyse opp og forenkle kundenes hverdag med nyttige, trygge og moderne produkter og tjenester. Nyskapning, samfunnsengasjement, kundeorientering og en god infrastruktur skal sikre en sterk markedsposisjon i områdene vi opererer i. Selskapet er eid av 7 kommuner med hovedkontor i Harstad.

Hålogaland Kraft Nett AS er et datterselskap av Hålogaland Kraft AS. Selskapet er sentralt plassert i en region i sterk vekst. Selskapet har ca. 25 000 nettkunder med en årlig kraftomsetning på ca 660 GWh. I nettvirksomheten er det i dag 60 ansatte.

Ingen ledige stillinger for øyeblikket