Leveringsplikt

Plikt til å gi deg strøm

Dersom du ikke har valgt kraftleverandør plikter ditt lokale nettselskap å levere strøm til deg inntil du får valgt kraftleverandør og inngått ordinær kraftleveringsavtale.

Spot med påslag

I de første seks ukene kan nettselskapet maksimalt sette kraftprisen lik spotprisen på den nordiske kraftbørsen med 5 øre/kWh i ekstra tillegg, eksklusive avgifter. Har du ikke valgt kraftleverandør innen seks uker øker prisen fra Hålogaland Kraft Nett til spot + 10,1 øre/kWh.

Dette gjøres for å stimulere kunden til å velge kraftselskap fordi nettselskapene ikke skal operere som “kraftleverandører”.

strompris.no

Forbrukerrådet har også en prisoversikt på www.strompris.no som viser hvilke kraftleverandører som tilbyr kraft i din kommune. Her kan du sammenligne enkelte priser og produkter fra ulike kraftleverandører. Husk at du kan velge mellom spotpris pluss påslag, standard variabel kraftpris, fastpris og eventuelt andre produkter.

nve.no

Inntil du har inngått ordinær kraftleveringsavtale vil du mimimum hver tredje måned få en påminnelse fra nettselskapet om at du snarest må velge leverandør.
Mer informasjon om kraftmarkedet finner du på www.nve.no. Her finner du også informasjon om hvordan du kan inngå ordinær kraftleveringsavtale med en av kraftleverandørene i ditt nettområde. Du kan også kontakte oss.