Avlesningsgebyr

Målepunkt som ikke har fått installert AMS-måler blir fakturert et årlig avlesningsgebyr etter 1.3.2019. Bakgrunnen for dette er at fortsatt manuell innsamling og kvalitetssikring av måleverdiene fra disse målepunktene medfører tilleggskostnader for nettselskapet.

HLK Nett anser at disse tilleggskostnader ikke bør belastes de kunder som har lagt til rette for det lovpålagte målerbyttet. Den aktuelle kundegruppen må derfor dekke merkostnadene knyttet til manuell håndtering og kontrollavlesning selv gjennom et avlesningsgebyr.

Avlesningsgebyret for 2020 er på kr. 3120,- per målepunkt per år.

Det er myndighetene ved NVE som har bestemt at nettselskapene kan kreve avlesningsgebyr hos kunder som ikke har AMS-måler med kommunikasjonsenhet.

Gebyret skal være likt innenfor samme nettområde og nettselskapet har ikke anledning å kreve inn mer i gebyr enn de ekstra kostnadene selskapet har med å håndtere og kontrollere manuelt avleste data. HLK Nett har beregnet en gjennomsnittlig kostnad for samtlige målepunkt uten AMS uavhengig av hvor de er lokalisert i forsyningsområdet.

NVE har også bestemt at nettselskapet kan kreve gebyr pr måler. Kunder som har flere målere blir dermed fakturert eget gebyr pr målepunkt.

Avlesningsgebyret faktureres månedlig av HLK Nett på egen separat faktura.

Beregningsgrunnlag for avlesningsgebyr kan sendes ved henvendelse til vår epost hlk@hlk.no.

Kunder som ønsker å slippe avlesningsgebyret anmodes om å bestille målerbytte pr epost. En av våre montører vil da ta kontakt for å avtale passende tidspunkt. Fakturering av gebyret stanses så snart måler er byttet.

Her finner du mer informasjon fra NVE