Måleravlesning

NB: Har du fått ny, automatisk måler trenger du ikke melde inn målerstand. Det skjer automatisk.

De fleste av dere har nå fått ny måler og slipper å tenke på måleravlesning.