Måling

Hva gjør vi?

Måleravdelingen har ansvaret for anskaffelse, montasje, drift/vedlikehold av alle typer energimålerutstyr som står montert ute hos kundene. I tillegg har avdelingen ansvaret for innhenting og kvalitetssikring av data fra alle fjernavleste anlegg i forsyningsområdet til Hålogaland Kraft Nett AS (HLK Nett AS).

Måleravdelingen vil også ha en sentral rolle under den forestående AMS-utbyggingen (automatiske målere innen 2019).

Hvem er vi?

Kjell Luneborg, leder (bilde)

kjell.luneborg@hlk.no, 770 42543/950 45628

Henning Adolfsen, driftsansvarlig

henning.adolfsen@hlk.no, 770 42531/907 85717

Jørn Nordgård, måletekniker

jorn.nordgard@hlk.no, 952 42699

Marius Indregaard, prosjektmedarbeider

marius.indregaard@hlk.no, 477 14498

Les mer om: