Om nettleie og tariffer

Sikker og stabil strømforsyning er vårt hovedmål

Hva er nettleie?

Kort fortalt er nettleietariffen prisen du betaler for å få strømmen transportert/distribuert gjennom vårt linjenett fra produksjonssted (kraftverk) og frem til din bolig, hytte, bedrift eller annet anlegg som krever strøm.

Det andre elementet i din totale strømpris er kraftprisen (ofte omtalt som “strømprisen”). Denne betaler du til din kraftleverandør.

Det tredje elementet er avgifter til staten. Det er verdt å merke seg at det er nettselskapene som er pålagt å kreve disse inn gjennom nettleien. Disse fremkommer med andre ord som en del av nettleien på fakturaen din.

SE : Nettleie standard vilkår

Kan jeg velge nettselskap?

I vårt langstrakte land har ulike nettselskaper fått i oppgave av å sørge for ei sikker og stabil strømforsyning i sitt konsesjonsområde. HLK Netts konsesjonsområde er våre 7 eierkommuner (Harstad, Kvæfjord, Gratangen, Tjeldsund, Skånland, Lødingen og Ibestad). I tillegg er Evenes innenfor vårt område. Står du som eier av et anlegg i en av disse kommunene er det HLK Nett as som er ditt nettselskap. Man kan med andre ord ikke velge nettselskap. Du står derimot fritt til å velge kraftleverandør.

Store investeringer ligger foran oss

Store deler av kraftnettet vårt er aldrende. For å sikre en sikker og stabil strømforsyning også i fremtiden skal det investeres for rundt 140 milliarder de neste 10 årene. Dette kommer til å føre til økt nettleie de kommende årene.

Les mer

Nettleietariffer 2020

 • Nivå
  (nettnivå)
 • 3
 • 4/5
 • 5
 • 5
 • Kundegruppe
  (type kunde)
 • Stor næring
 • Næring**
 • Liten næring
 • Husholdning***
  (inkl forbruksavgift med 16,13 øre)
 • Fastbeløp
  (kr/år)
 • 9200
 • 7700
 • 3700
 • 2500
 • Effektledd
  (kr/kW/kvartal)
 • 102
 • 149
 • 5
 • 5
 • Effektledd
  (kr/kW/kvartal)
 • 3
 • 128
 • 5
 • 5
 • Energipris
  (øre/kWh)
 • 8,8
 • 12,4
 • 24,1
 • 34,03*