Om konsernet

Sprer positiv energi

Hålogaland Kraft as

“Sprer positiv energi”

Foruten de heleide “døtrene” du ser i kartet over har konsernet eierandeler i KraftTele, Nordkraft, Nordkraft Nett og Niingen Kraftlag.

Fra 01.01.2016 gikk vi over til en “ren” konsernorganisering. Dette innebar ikke annet enn at HLK Nett, HLK Marked (HLK Kunde fra 01.01.2016) og HLK Produksjon gikk fra å være seksjoner i “Mor” til å bli egne AS.

Hålogaland Kraft Kunde as

“Sprer kundefordeler”

HLK Kundes bidrag til å “spre positiv energi” er å gi deg et trygt, enkelt, nyttig og oversiktlig kundeforhold. Til konkurransedyktige vilkår. Vi plager deg ikke med telefonselgere på provisjon eller tilbud som ofte viser seg å være for gode til å være sanne. Vi skal stå for det vi sier og gjør. Vi er dessuten rett i nærheten. Så du kan også møte oss ansikt til ansikt, uansett hva du ønsker å ta opp.

Hålogaland Kraft Produksjon as

“Sprer ren energi”

HLK Produksjon har sitt hovedsete i Grovjord. Herfra drifter og vedlikeholder vi 9 anlegg (inkludert Niingen) som i et normalår produserer 90 GWh ren, fornybar vannkraft.

Selv om all egenproduksjon selges til kraftbørsen er dette “positiv energi” som dekker årsforbruket til 4500 husstander.

Hålogaland Kraft Nett as

“Sprer trygghet og muligheter”

HLK Nett as har som hovedoppgave å sørge for ei stabil og sikker strømforsyning i våre 7 eierkommuner. Vi har lenge sørget for at du tar lys, varme og muligheter for gitt. 24/7/365. Og når det en sjelden gang blir mørkt gjør vi alt vi kan for å gjenopprette tryggheten og mulighetene for deg og dine så fort som mulig.

Hålogaland Kraft Bredbånd as

“Sprer og sikrer fart og innhold”

Selskapet drifter våre bredbåndsløsninger. Her ivaretas også infrastrukturen, som hovedsakelig består av fiber og radiobaserte løsninger.

Selskapet er en del av Altibox-alliansen og har flere tusen Altibox- kunder. I tillegg er enheten en betydelig leverandør av radiobaserte løsninger.

Les mer

Hålogaland Kraft Eiendom as

“Holder orden”

Dette selskapet tar seg av konsernets eiendommer og frigjør dermed positiv energi til de andre selskapene.