Prisliste til bruk for fakturering av eksterne tjenester og gebyrer 01.01.2018.

Alle priser eksklusiv mva.

TIMEPRISER

 • Montører og el/maskinister: kr. 850,- pr. time
 • Lærlinger/ekstrahjelp: kr 600,- pr. time
 • Prosjektledere /ingeniører: kr. 1.400 pr. time
 • Senior prosjektledelse: kr. 1.650,- pr. time.

 

 • Gravemaskin/minigraver/traktorgraver (eks. sjåfør): kr. 1.700,- pr. time
 • Lastebil/liftbil (eks. sjåfør): kr 1.700,- pr. time
 • Kabelsøkervogn (eks. sjåfør): kr. 2.000,- pr. time
 • Montørbil: kr. 580,- Pr. oppmøte

STENGING M.V.

 • Stenging: kr. 1.500,-
 • Gjeninnkobling etter stenging: kr. 1.500,-
 • Gjeninnkobling etter arbeidstid: kr.6.500,-
 • Oppmøtegebyr (kunden har kvittering): kr 1.000,-
 • Gjenåpning av anlegg som er bestilt stengt ved opphør av abonnement (huseier ønsker ikke midlertidig ab.): kr. 1.500,-.
 • Økonomi og forbruksrapporter: kr. 1.000,- pr time

 

TJENESTER:

Målere:

 • Målerkontroll bestilt av kunde hvor det ikke avdekkes noen feil: kr. 1.500,- *

 Andre:

 • Fra- og tilkoblinger av stikkledninger bestilt av kunde/installatør: kr. 3.900,-.

* Kontroll utføres som seriekontroll med ny måler koblet i serie med den måler som står i kundens anlegg. Hvis det avdekkes feil på eksisterende måler skal ikke kunden betale kostnader relatert til kontrollen.

PÅVISNINGER:

Kabelpåvisning inkludert utstyr.

 • Kabelpåvisning i arbeidstid: kr. 3.500,-
 • Kabelpåvisning utenom arbeidstid. kr. 7.000,-