Prisoversikt tjenester og gebyrer pr 1.1.2019

Alle priser er eksklusiv mva

Ressurs Enhetspris  
Montør / energioperatør 900 kr pr time
Lærling/ ekstrahjelp 650 kr pr time
Prosjektledere /ingeniører 1450 kr pr time
Senior prosjektledelse 1700 kr pr time
Gravemaskin/minigraver/traktorgraver (eks. sjåfør 1000 kr pr time
Lastebil/liftbil (eks. sjåfør) 1000 kr pr time
Kabelsøkervogn (eks. sjåfør): 1500 kr pr time
Montørbil 300 Pr oppdrag
STENGING M.V
Stenging 1600 Pr oppdrag
Gjeninnkobling etter stenging 1600 Pr oppdrag
Fjernstenging inkl/gjeninnkopling 1600 Pr oppdrag
Gjeninnkobling etter arbeidstid 6500 Pr oppdrag
Oppmøtegebyr (kunden har kvittering) 1100 Pr oppdrag
Gjenåpning av anlegg som er bestilt stengt ved opphør av abonnement 1600 Pr oppdrag
Økonomi og forbruksrapporter 1000 Pr time
TJENESTER målere
Målerkontroll bestilt av kunde hvor det ikke avdekkes noen feil. Kontroll utføres som seriekontroll med ny måler koblet i serie med den måler som står i kundens anlegg. Hvis det avdekkes feil på eksisterende måler skal ikke kunden betale kostnader relatert til kontrollen. 1500 Pr oppdrag
Avlesningsgebyr 3120 Pr oppdrag
Deaktiveringsgebyr 3100 Pr oppdrag
Byggestrøm / provisoriske anlegg
Fra- og tilkoblinger av stikkledninger / byggestrøm bestilt av kunde/installatør 4000 Pr oppdrag
Bomtur – når kunde / bestiller ikke er klar ihht bestilling til HLK Nett AS 3000 Pr oppdrag
Påvisninger inkl utstyr
Kabelpåvisning inkludert utstyr. 4000 Pr oppdrag
Kabelpåvisning utenom arbeidstid 7500 Pr oppdrag