Sikrer trygg strømforsyning

– Situasjonen i Harstad er uoversiktlig nå. Hålogaland Kraft Nett er godt rustet for å sikre strømforsyningen, også om egne ansatte blir syke eller satt i karantene, sier nettdirektør Ida T. Prytz.

Samfunnet er helt avhengig av trygg strømforsyning. Det gjelder både sykehus, institusjoner og de mange som må oppholde seg hjemme i karantene, med hjemmekontor eller med barn.

Selskapet har siden mars fulgt anbefalinger fra nasjonale og lokale myndigheter, og hele tiden hatt tilpassede tiltak iverksatt for å begrense spredningen av koronaviruset.

– Vi sørger for at vi alltid har mannskap tilgjengelig for å rette feil som kan oppstå i strømnettet. Med den pågående fusjonen med Nordkraft har vi også tilgjengelig personell som ikke bor i regionen med mest smittetrykk nå, sier Prytz.

Hålogaland Kraft Nett følger kommunens oppfordring og legger til rette for at ansatte som er nærkontakt av nærkontakter kan utføre jobben sin med ekstra lav smitterisiko.

– I utgangspunktet unngår vi der vi kan å jobbe så tett at vi blir nærkontakter, sier hun.

Iverksatte tiltak

  • Driftspersonell er splittet opp i team som jobber hver for seg. Dette både for å redusere smitterisiko og for å ha back-up om noen blir syke.
  • All reiseaktivitet som ikke er driftskritisk er stanset.
  • Møter gjennomføres digitalt.
  • Kontoransatte i Harstad jobber fra hjemmekontor.
  • Våre kontorer er stengt for besøkende. Vi er fortsatt tilgjengelig via telefon, e-post og digitale møter.

– Ta vare på hverandre. Vi sikrer trygg strømforsyning, avslutter Ida T. Prytz.

 

Kontakt

  • Kundesenteret kan kontaktes via telefon 77 04 25 00 eller e-post hlk@hlk.no
  • Feilmeldingen er alltid bemannet: tlf. 77 04 25 00
  • Media: nettdirektør Ida T. Prytz, tlf. 415 59 406, ida.prytz@hlk.no