Større endringer i din elektriske installasjon

Avklar omfang først

Ved større endringer i eksisterende elektriske anlegg er det anleggseier som sammen med installatør vurderer hvilke krav og normer som skal legges til grunn for installasjonen.

Du forholder deg med andre ord til installatøren i slike tilfeller – som igjen vurderer nødvendigheten av å koble inn oss.